Statuty


Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu  *czytaj…

Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego
w Zgierzu  *czytaj…

Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzuredakcja: Krystyna Mudent
k.mudent@lodzkie.edu.pl