Statuty


Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Zgierzu

Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzuosoba publikująca: Krystyna Mudent – k.mudent@crezgierz.edu.pl
administrator: Robert Podgórski – r.podgorski@crezgierz.edu.pl