Statuty


Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu  *czytaj…

Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego
w Zgierzu  *czytaj…

Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzuredakcja: Krystyna Mudent
k.mudent@crezgierz.edu.pl