Statuty


Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Zgierzu

Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzuredakcja: Krystyna Mudent
k.mudent@crezgierz.edu.pl