CKUWŁ w Zgierzu


Regulamin edukacji zdalnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Kursów Umiejętności Zawodowych
w CKUWŁ w Zgierzu

Regulamin oceniania uczestników pozaszkolnych form kształcenia w CKUWŁ w Zgierzu


osoba publikująca: Krystyna Mudent – k.mudent@crezgierz.edu.pl
administrator: Robert Podgórski – r.podgorski@crezgierz.edu.pl