Dyrekcja


Dyrektor
mgr Lidia Leśniewicz

Wicedyrektor
mgr Robert Podgórski

mgr Anna Urbanekosoba publikująca: Krystyna Mudent – k.mudent@crezgierz.edu.pl
administrator: Robert Podgórski – r.podgorski@crezgierz.edu.pl