Dyrekcja


Dyrektor
mgr Lidia Leśniewicz

Wicedyrektor
mgr Robert Podgórskiredakcja: Krystyna Mudent
k.mudent@lodzkie.edu.pl