Dyrekcja


Dyrektor
mgr Lidia Leśniewicz

Wicedyrektor
mgr Robert Podgórskiredakcja: Krystyna Mudent
k.mudent@crezgierz.edu.pl