Dokument powołujący


Na mocy Uchwały XXXIV/447/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
z dniem 1 września 2021 r.
Zespołowi Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, nadaje się nazwę: 
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu     
 

W skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu wchodzi:

* Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
* Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu

utworzone Uchwałą nr XXXIV/448/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.

* Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu

Siedzibą Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu jest miasto Zgierz
adres: ul. 3 Maja 46, 95 – 100 Zgierzosoba publikująca: Krystyna Mudent – k.mudent@crezgierz.edu.pl
administrator: Robert Podgórski – r.podgorski@crezgierz.edu.pl