WODN w Zgierzu


System zapewniania jakości w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

Zasady wnoszenia i wysokość opłat za udział w szkoleniach w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu


osoba publikująca: Krystyna Mudent – k.mudent@crezgierz.edu.pl
administrator: Robert Podgórski – r.podgorski@crezgierz.edu.pl