Dokumentacja


Regulamin organizacyjny Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w CKU WŁ w Zgierzu

Regulamin oceniania uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w CKU WŁ w Zgierzu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSiPKZ w Zgierzu + druki do pobraniaredakcja: Krystyna Mudent
k.mudent@lodzkie.edu.pl