Dokumentacja


Regulamin organizacyjny Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu

Regulamin edukacji zdalnej w CKUWŁ w Zgierzu

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Kursów Umiejętności Zawodowych
w CKUWŁ w Zgierzu

Regulamin oceniania uczestników pozaszkolnych form kształcenia w CKUWŁ w Zgierzu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CREWŁ w Zgierzu + druki do pobraniaredakcja: Krystyna Mudent
k.mudent@crezgierz.edu.pl