Sprawozdania finansowe
redakcja: Krystyna Mudent
k.mudent@crezgierz.edu.pl