CREWŁ w Zgierzu


Regulamin organizacyjny CREWŁ w Zgierzu

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w CREWŁ w Zgierzu

Kodeks etyki pracowników CREWŁ w Zgierzu

Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych
w CREWŁ w Zgierzu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CREWŁ w Zgierzu + druki do pobrania


osoba publikująca: Krystyna Mudent – k.mudent@crezgierz.edu.pl
administrator: Robert Podgórski – r.podgorski@crezgierz.edu.pl